Przesyłka za darmo

Zrób zakupy za minimum 2000 zł,

a przesyłka będzie GRATIS.

RODO

Bukowno, dnia 25 maja 2018 r.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych.

Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat.

Kto zbiera Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Arkop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Bukownie, ul. Kolejowa 34a, 32-332 Bukowno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114231, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 200 000 zł w pełni wpłaconym,  NIP:637-010-25-46, REGON 271167603, („Administrator Danych Osobowych”);

tel. 32 649 44 51, e-mail kontaktowy: dane.osobowe@arkop.pl

Jakie dane są zbierane?

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu, numerów NIP lub PESEL, numeru telefonu, e-mail.

Jaki jest cel zbierania danych?

Państwa dane osobowe są zbierane w celu realizacji umowy, którą zdecydowali się Państwo zawrzeć dokonując zakupów w naszym przedsiębiorstwie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są przekazywane partnerom i podmiotom, których udział jest niezbędny dla realizacji zawartej z Państwem umowy, w tym, w szczególności podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów. Lista tych podmiotów znajduje się na stronie: www.arkop.pl .

Państwa dane mogą być również przekazywane organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane przechowywane będą do zakończenia zawartej umowy, a po zakończeniu umowy, w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, przez okres maksymalnie 10 lat.

Uprawnienia związane z Państwa danymi

Przysługuje Państwu prawo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Dołożymy wszelkich starań, aby realizować Państwa prawa w najszerszym możliwym zakresie. Informujemy jednak, że ich realizacja może być ograniczona przez prawnie uzasadniony cel przetwarzania, który stanowi odrębną podstawę przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Wszelkie żądania w zakresie określonym powyżej należy zgłaszać bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Na przetwarzanie danych mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Niezbędność podania danych

Podanie danych osobowych przez Państwa jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje, że umowa nie będzie mogła być z Państwem zawarta lub w sytuacji, gdy umowa już została zawarta - nie będzie mogła być realizowana.

Z poważaniem

Zarząd Przedsiębiorstwo Arkop sp. z o.o.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl